Gniazda zaworowe

Od chwili pierwszego zastosowania aluminiowych głowic cylindrów znacznie wzrosło znaczenie gniazd zaworowych. Razem z zaworami uszczelniają one komorę spalania w głowicy cylindra. Gniazdo zaworowe zapobiega wbiciu się zaworu w głowicę cylindra. Przejmuje też niewielką część ciepła, jakie doprowadzane jest do zaworu. Ciepło to gniazdo zaworowe oddaje głowicy cylindra.

Warunkiem spełnienia różnego rodzaju wymagań jest dobór optymalnej kompozycji materiałowej. Konieczne jest przy tym uwzględnienie nie tylko warunków eksploatacji silnika, ale też możliwość obróbki materiału w warsztacie remontowym.

Materiały

W najnowszej generacji silników renomowanych producentów pojazdów stosuje się gniazda zaworowe z materiałów spiekowych (metalurgia proszków). Coraz większe termiczne i mechaniczne obciążenia pierścienia gniazda zaworu w komorze spalania nie dają się już skompensować przy użyciu materiałów uzyskiwanych standardowymi metodami odlewniczymi.

Z tego właśnie względu Motorservice oferuje m. in. gniazdo zaworowe z metali spiekowych w 2 różnych kombinacjach materiałowych, pokrywające pełne spektrum aplikacji w nowoczesnych silnikach.

Gniazda zaworowe z materiałów spiekowych

seria HM semi finished

(High Machinability - bardzo dobra przydatność do obrąbki skrawaniem)
Ta kombinacja materiałowa odznacza się doskonałą obrabialnością. Gniazdo zaworowe HM z materiałów spiekanych posiada dokładnie przystosowany do obciążeń skład z węglikiem wolframu zagnieżdżonym w stali stopowej. Pozwala to połączyć niemożliwe dotychczas właściwości, takie jak duża twardość i doskonała obrabialność. Poza tym wyroby z serii HM wykazują dobrą odporność na zużycie i wysoką odporność termiczną. Seria HM została stworzona dla silników bezsprężarkowych i doładowywanych od dolnego do wysokiego segmentu mocy.

Seria HT semi finished

(High Temperature Resistance - bardzo wysoka odporność termiczna)
Ta kombinacja materiałowa charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na zużycie, która zostaje zachowana nawet w ekstremalnie wysokich temperaturach. Gniazda zaworowe HT z materiałów spiekanych odpowiada ceramicznej stali narzędziowej zawierającą węglik wolframu, w którego matrycy zagnieżdżone są odpowiednio dobrane substancje dodatkowe o wysokiej odporności termicznej. Ze względu na dużą ilość zagnieżdżonych środków poślizgowych pierścienie nadają się bardzo dobrze do poddawanych wysokim obciążeniom silników wysokoprężnych i benzynowych o dużej mocy. Mimo wysokich obciążeń działających na te silniki nie dochodzi do "mikrospawów" między gniazdem zaworowym i zaworem. Zakres zastosowań gniazd zaworowych HT obejmuje silniki poddawane szczególnie wysokim obciążeniom. Materiał ten został stworzony dla paliw suchych, takich jak CNG, LPG i FlexFuel.

Seria HT+ semi finished

(High Temperature and High Wear Resistance - bardzo wysoka odporność termiczna i odporność na zużycie)
Ta kombinacja materiałowa charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na zużycie, która zostaje zachowana nawet w ekstremalnie wysokich temperaturach. Skład gniazd zaworowych HT+ jest dobrany tak, by mimo zwiększonej odporności na zużycie powodowały one średnie obciążenia materiałów tnących i zapewniały łatwą obróbkę. Kombinacja ceramicznej stali narzędziowej zawierającej węglik wolframu i bardzo duże ilości zagnieżdżonych środków poślizgowych nadaje się szczególnie dobrze do systemów spalania paliw suchych, takich jak gazy LPG, CNG i propan oraz FlexFuel. Możliwe jest także ich stosowanie w silnikach wysokoprężnych i benzynowych o dużej mocy. Poza tym gniazdo zaworowe HT+ charakteryzuje się bardzo dobrą przewodnością cieplną, a mimo dużych obciążeń działających na te silniki nie dochodzi do "mikrospawów" między gniazdem zaworowym i samym zaworem.

Odlewane pierścienie osadcze

Seria G1 finished

(o wysokiej odporności termicznej)
Seria G1 składa się z wysokogatunkowego stopu z żeliwa szarego z dodatkami chromu i molibdenu. Seria G1 została stworzona na potrzeby szerokiej gamy zastosowań i jest używana głównie w pojazdach użytkowych. To gniazdo zaworowe posiada przystosowany do oczekiwanych obciążeń skład obejmujący martenzyt i dobrze ukształtowaną siatkę węglikową. Dzięki temu to gniazdo zaworowe cechuje się wysoką odpornością na zużycie i wysoką odpornością termiczną.

Seria G2 finished

(wysoka odporność na zużycie)
Seria G2 składa się z bardzo odpornego na zużycie żeliwa szarego z dużą zawartością molibdenu i wanadu. Ta kombinacja materiałowa odznacza się dużą odpornością na zużycie, która zostaje zachowana nawet w bardzo wysokich temperaturach. Jest to materiał wysokostopowy o dobrze ukształtowanej, zamkniętej siatce węglików mieszanych lub specjalnych w matrycy martenzytowej, zawierający równomiernie rozprowadzone stałe środki smarne.HMHTG1G2ht+

High MachinabilityHigh Temperature
Resistance
High Temperature ResistanceHighly Wear
Resistance
High Temperature
and High Wear
Resistance
Rodzaj paliwa/
spalania
Benzyna (bezołowiowa), dieselBenzyna (bezołowiowa), dieselBenzyna (bezołowiowa), dieselCNG, LPG, FlexFuel, benzyna (bezołowiowa), dieselBenzyna (bezołowiowa), diesel, CNG, LPG, propan, FlexFuel
Materiały
głowicy cylindrów     
Aluminium,
żeliwo szare
Aluminium,
żeliwo szare
Aluminium,
żeliwo szare
Aluminium,
żeliwo szare
Aluminium,
żeliwo szare
SilnikiSilniki benzynowe i wysokoprężne o niskiej mocy, poddawane obciążeniom niskim do normalnychSilniki benzynowe i wysokoprężne o wysokiej mocy, o wysokich ciśnieniach doładowania, poddawane wysokim obciążeniomSilniki bezsprężarkowe, silniki turboSilniki poddawane dużym obciążeniom, silniki o podwyższonej mocy, wszystkie ww. silniki napędzane gazemSilniki gazowe LPG, CNG, propan, FlexFuel; silniki benzynowe i wysokoprężne o dużej mocy

Uwaga:

Ekstremalne warunki eksploatacji i duże obciążenia działające na silnik wymagają uwzględnienia przez warsztat remontowy.

Warsztat remontowy ma obowiązek starannie sprawdzić wybrane specyfikacje części silnikowych.