Oferta produktów

 • Pompy oleju dla samochodów osobowych i użytkowych
 • jako pompy nasadowe, kołnierzowe, napędzane kołem zębatym lub napędzane łańcuchem
 • Pompy oleju bezpośrednio adaptowane do prędkości obrotowej silnika
 • Adaptacyjne pompy oleju, regulowane płynnie na zasadzie elektrohydraulicznej, zapewniające pompowanie oleju smarnego zgodnie z zapotrzebowaniem silnika
 • Pompy odsysające (np. do odsysania oleju z głowicy cylindrów)
 • Pompy tandemowe olejowo-próżniowe

Produkt pod lupą – zalety

Pompy oleju tłoczą olej z misy olejowej przez filtr oleju i chłodnicę oleju do punktów smarowniczych silnika.

Zadaniem układu smarowania silnika jest zasilanie części silnika dostateczną ilością oleju smarnego. Jest to zamknięty układ, w którym olej musi wykonywać wiele zadań.

 • smarowanie wszystkich części ślizgowych
 • chłodzenie części silnika - ochrona przed przegrzaniem
 • odprowadzanie osadów, pozostałości procesu spalania i ścieru
 • ochrona przed korozją
 • tłumienie odgłosów i wibracji
 • mikrouszczelnianie (np. pierścieni tłokowych)
 • przenoszenie siły
1 Odpływ
2 Dopływ
3 Rząd cylindrów 1
4 Zawory filtrujące olej
5 Zawór wtryskowy
6 Rząd cylindrów 2
7 Łożysko wału korbowego i korbowodu
8 Napinacz łańcucha
9 Wał kompensacyjny
10 Regulator ciśnienia oleju
11 Pompa oleju
12 Zawór bezpieczeństwa
13 Chłodnica oleju (chłodzona płynem)
14 Obudowa filtra oleju
15 Zawór obejściowy
16 Wkład filtra
17 Zawór zwrotny

Aby zapewnić wystarczające chłodzenie i smarowanie, pompa oleju musi przepompować całą objętość oleju przez silnik 4 - 6 razy na minutę. Dodatkowo musi być skonstruowana tak, by punkty smarowania po uruchomieniu zimnego silnika były jak najszybciej zasilane świeżym olejem oraz by wydajność tłoczenia była wystarczająca także przy niskich prędkościach obrotowych.

Czy to hydrauliczne układy sterowania zaworami, czy bloki silnikowe z metali lekkich – nowoczesne silniki wykazują zwiększone zapotrzebowanie na olej i środki smarne. Jednocześnie konieczne jest radykalne zmniejszenie zużycia energii przez pompę w celu utrzymania emisji CO2 na jak najniższym poziomie.

Wraz z częściowo nowymi zadaniami oleju, na przykład hydrauliczną kompensacją luzu zaworowego i wałka rozrządu, chłodzeniem tłoków i wieloma innymi, nowoczesne silniki wymagają szczególnie w dolnym zakresie prędkości obrotowej dużych przepływów objętościowych oleju. W przypadku konwencjonalnych, nieregulowanych pomp prowadzi to w związku z tym przez bezpośrednie sprzężenie z prędkością obrotową silnika do znacznych strat mocy. Pompy oleju regulowane mechanicznie albo elektrycznie umożliwiają zgodną z zapotrzebowaniem, niezależną od prędkości obrotowej wydajność tłoczenia, a przez to wyższą sprawność.

Miarą jakości naszych pomp oleju są długa żywotność eksploatacyjna i wysoka sprawność.

 • Pompy oleju wymienia się z reguły jako kompletną jednostkę. Możliwość remontu pompy oleju nie jest przewidziana.
 • Pompy oleju charakteryzują się dużą żywotnością eksploatacyjną, która jednak może ulec redukcji wskutek błędnej konserwacji, niedostatecznej jakości oleju, rozcieńczenia oleju, zanieczyszczeń albo uszkodzenia silnika. Może to spowodować przedwczesną konieczność wymiany pompy oleju.

Warianty

Typy i wersje pomp

 • Pompy oleju pojazdów użytkowych mają głównie postać pomp nasadowych lub pomp napędzanych kołem zębatym albo łańcuchem. Są one napędzane pośrednio z mechanizmu korbowego.
 • Pompy oleju napędzane kołem zębatym lub posiadające napęd nasadowy dają się dzięki swojej konstrukcji wymieniać łatwiej niż pompy napędzane łańcuchem.
 • Dzięki swojej konstrukcji pompy wirnikowe uzyskują wysoką wydajność tłoczenia przy wysokim ciśnieniu.
 • Zaletą pomp łukowych (nazywanych też "sierpowymi") jest wysoki przepływ, szczególnie przy niskich obrotach.

 • Pompy oleju mogą być napędzane przez uzębienie zewnętrzne, uzębienie wewnętrzne (napęd bezpośredni z wału korbowego) albo napędy pomocnicze.
 • W nowoczesnych samochodach osobowych i ciężarowych stosuje się regulowane pompy oleju, które sterują przepływem oleju zależnie od zapotrzebowania, co zapewnia oszczędność paliwa.