Myślimy długoterminowo. A Ty?

Spółka Rheinmetall AG zdaje sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności wobec ludzi i środowiska naturalnego. Z naszego zobowiązania do trwałej ochrony zasobów środowiska naturalnego wyprowadzone zostały zasady polityki środowiskowej przedsiębiorstwa.

Realizujemy w pełni zdefiniowany w nich cel stałej redukcji obciążeń środowiska naturalnego - przekraczającej nawet minimalne wymagania ustawowe. Uwzględniamy przy tym czynniki środowiskowe na całej szerokości łańcucha tworzenia produktów, a szczególnie przy ich projektowaniu i produkcji.

W celu zapewnienia realizacji celów środowiskowych w naszych krajowych i zagranicznych zakładach produkcyjnych oraz w spółce MS Motorservice International wdrożono systemy środowiskowe certyfikowane zgodnie z uznaną globalnie normą ISO 14001. Dzięki szkoleniom załóg w koncernie i jego zakładach powstała pozytywna świadomość kwestii środowiskowych.

Zasady polityki środowiskowej:

 • świadomość wymogów ochrony środowiska naturalnego jako motto operacyjne przedsiębiorstwa
 • ciągła redukcja oddziaływań działalności na środowisko naturalne
 • zasobo- i energooszczędne produkty i produkcja
 • wdrożenie i utrzymywanie systemów zarządzania czynnikami środowiskowym
 • promowanie świadomości środowiskowej u pracowników
 • projektowanie środków i działań w nagłych przypadkach
 • gotowość do dialogu publicznego

Wkład produktów Kolbenschmidt i Pierburg w ochronę naszego środowiska naturalnego

Wiele produktów objętych naszą ofertą jest częścią najnowocześniejszych technologii ekologicznych, na przykład:

 •  redukcja emisji substancji szkodliwych dzięki zastosowaniu pompy powietrza wtórnego, zaworów recyrkulacji powietrza, zaworów pneumatycznych i elektrycznych
 • redukcja ciężaru tłoków dzięki materiałowi LiteKS®
 • nowe formy denek tłoków zapewniające uzyskanie wymogów norm EURO 5 / EURO 6

A propos ochrony środowiska naturalnego…

Przy budowie nowego centrum logistycznego w Neuenstadt firma MS Motorservice International poświęciła dużo uwagi ochronie środowiska. Przejawia się to w zastosowaniu

 • pełnej izolacji termicznej
 • energooszczędnych elementów oświetleniowych
 • cysterny na deszczówkę
 • separację wody brudnej i dachowej i jej odprowadzanie do oddzielnych systemów kanalizacji
 • wykorzystywanie wyłącznie energii termalnej w budynku biurowym

Certyfikat środowiskowy

Polityka wykorzystania plików cookie i prywatności

Grupa Motorservice wykorzystuje pliki cookie umieszczane w urządzeniu użytkownika w celu optymalizacji i ciągłego ulepszania naszej witryny internetowej oraz do celów statystycznych. Tutaj można znaleźć więcej informacji dotyczących stosowania plików typu cookie, naszą stopkę redakcyjną oraz informacje dotyczące ochrony danych.

Klikając „OK” potwierdzasz przeczytanie i zrozumienie informacji o plikach cookie, deklaracji dotycząca ochrony danych oraz stopki redakcyjnej. Ustawienia dotyczące plików cookie dla tej strony internetowej można w każdej chwili zmienić.

Ustawienia prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do przejrzystości informacji związanych z ochroną danych. Na naszych stronach podane są dokładne informacje, jakie ustawienia można wybrać i co one powodują. Wybrane ustawienie można w każdej chwili zmienić. Niezależnie od dokonanego wyboru nie wyciągamy żadnych wniosków dotyczących Twojej osoby (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych). Informacji o sposobie usuwania plików cookie należy zasięgnąć w funkcji pomocy używanej przeglądarki. Więcej informacji zawieraDeklaracja dotycząca ochrony danych.

Zmień ustawienia polityki prywatności przez kliknięcie odpowiedniego przycisku

Wymagane

Pliki cookie wymagane przez system zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej. Bez tych plików cookie mogą występować błędy działania lub komunikaty o błędach.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje ustawienia dokonane na stronie

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Komfort

Te pliki cookie ułatwiają komfortową wizytę na stronie internetowej i zapisują na przykład ustawienia, aby nie trzeba było ich powtarzać przy każdej wizyciena stronie.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Statystyka

Pliki cookie do celów statystycznych pozwalają nam na tworzenie anonimowych ocen zachowań użytkowników naszej strony internetowej – bez możliwości wyciągania wniosków o osobie użytkownika. Umożliwia nam to zmierzenie wydajności strony i ciągłe jej ulepszanie, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia podczas korzystania.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Ustawienie do-not-track (DNT) przeglądarki jest oczywiście ogólnie respektowane przez nas. W takim przypadku nie są zapisywane żadne pliki cookie śledzenia i nie są wczytywane żadne funkcje śledzenia.