Informacje dotyczące diagnostyki

Problemy z uszczelnieniem i uszkodzenia pierścieni tłokowych

Trzepotania pierścieni

Trzepotanie pierścienia skutkuje stratą mocy i wysokim zużyciem oleju. Ale czym tak właściwie jest trzepotanie pierścienia? Jakie są jego rodzaje? Jakie są przyczyny osiowego i promieniowego trzepotania pierścienia? Tutaj znajdziesz mnóstwo informacji na ten temat.

Do trzepotania pierścieni może dojść szczególnie w przypadku silników benzynowych przy średnim obciążeniu i wysokiej prędkości obrotowej. Przez trzepotanie rozumie się tutaj zarówno podniesienie pierścienia tłokowego z dolnej płaszczyzny rowka, jak i zmniejszenie działania uszczelniającego pierścienia wskutek utraty przyłożenia promieniowego do ściany cylindra (zapadnięcie się). Obydwie te sytuacje pociągną za sobą stratę mocy i zwiększone zużycie oleju z powodu obniżenia lub zaniku funkcji uszczelniania.

OSIOWE TRZEPOTANIE PIERŚCIENIA

Osiowe trzepotanie pierścienia ma swój początek zwykle w zamku pierścienia. Zamek, z uwagi na swoje odkryte położenie, odznacza się szczególną tendencją do podnoszenia się z dolnej płaszczyzny przyłożenia, przy niekorzystnych warunkach pracy. Wpadający w drgania zamek wprowadza je wtedy falowo do całego pierścienia tłokowego.

UWAGA

Pierścienie o małej wysokości odznaczają się mniejszą skłonnością do drgań z uwagi na mniejsze siły bezwładnościowe. Wyższy nacisk na zamek przeciwdziała powstawaniu drgań.

Przyczyny osiowego trzepotania pierścieni

 • Nadmierny luz wysokości
 • Utrata naprężenia pierścienia (zużycie), a co za tym idzie, słabszy docisk zamka pierścienia, szczególnie w pierścieniach tłokowy o gruszkowatym rozkładzie nacisku promieniowego 
 • Styk mechaniczny tłoka z głowicą cylindra spowodowany błędami w naprawie, szczególnie w silnikach wysokoprężnych (Rys. 1)
 • Spalanie stukowe powstające wskutek błędnych ustawień silnika (tworzenie mieszanki, zapłon) oraz wskutek niedostatecznej jakości paliwa (niska liczba oktanowa, dodatki do oleju napędowego)
 • Zużyte rowki pierścieni tłokowych
 • Zbyt niska objętość gazu na dnie rowka, spowodowana obecnością nagaru na dnie rowka (powód: zbyt wysokie temperatury spalania) i/lub niedostateczna jakość oleju silnikowego

PROMIENIOWE TRZEPOTANIE PIERŚCIENIA

Nadmierny wzrost ciśnienia gazów na powierzchnię bieżną pierścienia podczas spalania (Rys. 2) zakłóca na krótko proporcję sił, pierścień tłokowy podnosi się z powierzchni
bieżnej i nie uszczelnia prawidłowo. Stałe powtarzanie się tego procesu prowadzi do trzepotania pierścienia tłokowego.


Przyczyny promieniowego trzepotania pierścienia

 • Zużyte pierścienie tłokowe (spadek promieniowej grubości ścianki), a co się z tym wiąże, spadek siły docisku pierścienia tłokowego do ściany cylindra i obniżona sztywność pierścienia
 • Nieokrągłe otwory cylindrów i powiązane z tym zwiększone przenikanie ciśnienia spalania w szczelinie uszczelniającej pomiędzy powierzchnią bieżną pierścienia tłokowego a szczeliną pierścienia
 • Ukośny ruch tłoka wskutek wygięcia korbowodu: Z uwagi na ruch skosem wewnątrz otworu cylindra, pierścień zakreśla lekko owalny tor. W ten sposób z jednej strony cylindra, tam, gdzie tłok gorzej przylega, zwiększona ilość gazów wpada w obręb progu ogniowego oraz pomiędzy pierścień tłokowy a ścianę cylindra
 • Nadmierne wytarcie powierzchni bieżnej pierścienia tłokowego o baryłkowatym kształcie z uwagi na zbyt duży luz pionowy pierścienia
 • Uszkodzone krawędzie pierścienia powstałe przez błędne honowanie (tworzenie płaszcza stalowego): Pierścień pęka na krawędziach i jest wystrzępiony (głównie w przypadku zwykłych pierścieni żeliwnych bez powłoki powierzchni bieżnej), gaz dostaje się do szczeliny uszczelniającej i podnosi pierścień tłokowy z powierzchni bieżnej.

To może Cię również zainteresować

Polityka wykorzystania plików cookie i prywatności

Grupa Motorservice wykorzystuje pliki cookie umieszczane w urządzeniu użytkownika w celu optymalizacji i ciągłego ulepszania naszej witryny internetowej oraz do celów statystycznych. Tutaj można znaleźć więcej informacji dotyczących stosowania plików typu cookie, naszą stopkę redakcyjną oraz informacje dotyczące ochrony danych.

Klikając „OK” potwierdzasz przeczytanie i zrozumienie informacji o plikach cookie, deklaracji dotycząca ochrony danych oraz stopki redakcyjnej. Ustawienia dotyczące plików cookie dla tej strony internetowej można w każdej chwili zmienić.

Ustawienia prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do przejrzystości informacji związanych z ochroną danych. Na naszych stronach podane są dokładne informacje, jakie ustawienia można wybrać i co one powodują. Wybrane ustawienie można w każdej chwili zmienić. Niezależnie od dokonanego wyboru nie wyciągamy żadnych wniosków dotyczących Twojej osoby (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych). Informacji o sposobie usuwania plików cookie należy zasięgnąć w funkcji pomocy używanej przeglądarki. Więcej informacji zawieraDeklaracja dotycząca ochrony danych.

Zmień ustawienia polityki prywatności przez kliknięcie odpowiedniego przycisku

Wymagane

Pliki cookie wymagane przez system zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej. Bez tych plików cookie mogą występować błędy działania lub komunikaty o błędach.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje ustawienia dokonane na stronie

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Komfort

Te pliki cookie ułatwiają komfortową wizytę na stronie internetowej i zapisują na przykład ustawienia, aby nie trzeba było ich powtarzać przy każdej wizyciena stronie.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Statystyka

Pliki cookie do celów statystycznych pozwalają nam na tworzenie anonimowych ocen zachowań użytkowników naszej strony internetowej – bez możliwości wyciągania wniosków o osobie użytkownika. Umożliwia nam to zmierzenie wydajności strony i ciągłe jej ulepszanie, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia podczas korzystania.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Ustawienie do-not-track (DNT) przeglądarki jest oczywiście ogólnie respektowane przez nas. W takim przypadku nie są zapisywane żadne pliki cookie śledzenia i nie są wczytywane żadne funkcje śledzenia.