Informacje dotyczące diagnostyki

System powietrza wtórnego (2)

detekcja błędów

Skrzypiące lub piszczące odgłosy w komorze silnik przy uruchamianiu zimnego silnika? W rejestratorze błędów jest zapisany kod błędu P0410 albo P0411?
Wyjaśniamy, czym jest to spowodowane i jak można sprawdzić pompę i zawór powietrza wtórnego.

System powietrza wtórnego i OBD

EOBD – europejskie regulacje dotyczące systemów diagnostycznych wymagają kontroli systemu powietrza wtórnego jedynie pod kątem prawidłowości połączeń elektrycznych, lecz nie wymagają kontroli jego działania.
Przyłącze elektryczne kontrolowane jest pod kątem zwarcia z masą lub napięciem zasilania oraz pod kątem przerwania.
Przepisy amerykańskie OBD II wymagają, aby system powietrza wtórnego był kontrolowany
również pod kątem prawidłowości działania:
W celach kontrolnych pompa powietrza wtórnego włączana jest jeden raz w ciągu cyklu jazdy przy silniku rozgrzanym do temperatury roboczej.
Powoduje to zarejestrowanie przez sondę lambda nadmiaru tlenu. Sygnał przesłany przez sondę porównywany jest z wartościami zadanymi zapisanymi w urządzeniu sterującym.

Możliwe kody błędu w systemie OBD:

 • P0410 Zakłócenia w działaniu
 • P0411 Niewystarczająca ilość

Nieobudowany zawór powietrza wtórnego może prowadzić do zafałszowania sygnału sondy lambda i nieprawidłowych wskazań „zbyt ubogiej” mieszanki. Może to prowadzić do wystąpienia następującego komunikatu o błędzie:

 • Sonda lambda – osiągnięto granicę regulacji

Wskazówki dotyczące wyszukiwania błędów

Najczęstsze zgłoszenia wadliwego działania związane z systemem powietrza wtórnego:

 • Pompa powietrza wtórnego emituje nietypowe odgłosy
 • Pompa powietrza wtórnego nie działa

W większości wypadków przyczyną jest powstały ze spalin kondensat, który poprzez uszkodzony zawór zwrotny lub uszkodzony układ zasterowania zaworu powietrza wtórnego dostał się do pompy
powietrza wtórnego, co spowodowało jej uszkodzenie.
Z praktycznych doświadczeń wynika, że często w przypadku naprawy wymieniona zostaje tylko pompa powietrza wtórnego. Dlatego też wadliwe działanie na krótko ustępuje, a następnie znowu powraca.

Nieprawidłowe działanie tylko jednego elementu w systemie powietrza wtórnego może prowadzić do uszkodzenia innych komponentów.
Dlatego też w przypadku wystąpienia usterki należy zawsze sprawdzić wszystkie komponenty systemu.

Kontrola: pompa powietrza wtórnego

Jeżeli silnik jest zimny, pompa powietrza wtórnego musi po jego uruchomieniu włączyć się w sposób słyszalny na maks. 90 sekund.
W celu kontroli działania podzespołu przy rozgrzanym silniku można zdjąć wtyk przyłączeniowy pompy powietrza wtórnego i podłączyć go do napięcia pojazdu.

Wskazówka:
Pompa powietrza wtórnego nie jest przeznaczona do pracy stałej, tzn. nie należy dopuszczać, aby pracowała dłużej niż 90 sekund!

 • Jeżeli pompa powietrza wtórnego nie działa lub wydaje odgłosy skrobania, świstania lub drapania, należy ją wymienić.
 • Należy wtedy sprawdzić również pozostałe komponenty systemu powietrza wtórnego.
 • Sprawdzić filtr powietrza w silniku pod kątem zanieczyszczeń. Jeżeli zasysanie powietrza wtórnego nie odbywa się poprzez układ zasysający, lecz bezpośrednio z przestrzeni silnikowej, to przed pompą powietrza wtórnego znajduje się osobny filtr powietrza, który może ulec zatkaniu.

Kontrola: Zawór powietrza wtórnego

Działanie sterowanego podciśnieniowo zaworu powietrza wtórnego można sprawdzić po jego wymontowaniu za pomocą ręcznej pompki podciśnienia:

 • Jeżeli zawór powietrza wtórnego pod wpływem podciśnienia nie otwiera się, należy go wymienić.
 • Jeżeli zawór powietrza wtórnego pod wpływem podciśnienia otwiera się, należy sprawdzić sterujący zawór elektromagnetyczny (elektryczny zawór przełączający) oraz przewody
  podciśnieniowe.
 • Jeżeli podciśnienie wytworzone za pomocą pompki ręcznej spada, oznacza to nieszczelność membrany zaworu powietrza wtórnego.
 • Osady po stronie pompy powietrza wtórnego (próba palcowa, patrz rysunek obok) wskazują na nieszczelność zaworu zwrotnego.
 • W celu kontroli zdjąć przewód połączeniowy między pompą powietrza wtórnego a zaworem powietrza wtórnego.

W opisanym przypadku mogło już dojść do uszkodzenia pompy powietrza wtórnego: sprawdzić stan pompy powietrza wtórnego i w razie potrzeby wymienić.

Kontrola: Elektryczny zawór przełączający

 • Elektryczny zawór przełączający w czasie wdmuchiwania powietrza wtórnego (faza rozruchu na zimno) znajduje się pod napięciem. W stanie pod napięciem zawór jest otwarty, w stanie beznapięciowym zamknięty.
 • Drożność i szczelność zaworu można sprawdzić za pomocą ręcznej pompki podciśnienia.
 • Podczas wdmuchiwania powietrza wtórnego wtyk elektrycznego zaworu przełączającego musi znajdować się pod napięciem, w przeciwnym razie w układzie elektrycznym występuje usterka,
  którą należy zlokalizować za pomocą schematu obwodowego.

Kontrola: Układ podciśnienia

 • Nieszczelności mogą uniemożliwiać uzyskanie wymaganej sterującej wartości podciśnienia.
 • Za pomocą manometru, zamontowanego np. na ręcznej pompce podciśnienia, można sprawdzić wartość podciśnienia sterującego („próżnia”) na elektrycznym zaworze przełączającym i na sterowanych podciśnieniowo zaworach powietrza wtórnego.
 • Jeżeli nie można uzyskać podciśnienia sterującego wynoszącego przynajmniej 390 mbar (odpowiada 610 mbar ciśnienia bezwzględnego), należy skontrolować cały układ podciśnienia
  pod kątem nieszczelności i wymienić uszkodzony element.
Możliwe przyczyny błędów:
 • Uszkodzone przewody (podziurawione, nadgryzione przez gryzonie np. kunę)
 • Nieszczelne przyłącza zaworów pneumatycznych
 • Nieszczelne zawory zwrotne/zbiorniki podciśnieniowe
 • Uszkodzone/dziurawe membrany lub uszczelki nastawników pneumatycznych
 • Nieszczelności na kolektorze dolotowym
 • Uszkodzona pompa próżniowa

Kontrola: przyłącze kolektora wydechowego

Uszkodzona uszczelka może prowadzić do słyszalnego upływu spalin poprzez kołnierz przyłączeniowy.

 • Sprawdzić przyłącze pod kątem szczelności i w razie potrzeby wymienić uszczelkę.

To może Cię również zainteresować

Polityka wykorzystania plików cookie i prywatności

Grupa Motorservice wykorzystuje pliki cookie umieszczane w urządzeniu użytkownika w celu optymalizacji i ciągłego ulepszania naszej witryny internetowej oraz do celów statystycznych. Tutaj można znaleźć więcej informacji dotyczących stosowania plików typu cookie, naszą stopkę redakcyjną oraz informacje dotyczące ochrony danych.

Klikając „OK” potwierdzasz przeczytanie i zrozumienie informacji o plikach cookie, deklaracji dotycząca ochrony danych oraz stopki redakcyjnej. Ustawienia dotyczące plików cookie dla tej strony internetowej można w każdej chwili zmienić.

Ustawienia prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do przejrzystości informacji związanych z ochroną danych. Na naszych stronach podane są dokładne informacje, jakie ustawienia można wybrać i co one powodują. Wybrane ustawienie można w każdej chwili zmienić. Niezależnie od dokonanego wyboru nie wyciągamy żadnych wniosków dotyczących Twojej osoby (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych). Informacji o sposobie usuwania plików cookie należy zasięgnąć w funkcji pomocy używanej przeglądarki. Więcej informacji zawieraDeklaracja dotycząca ochrony danych.

Zmień ustawienia polityki prywatności przez kliknięcie odpowiedniego przycisku

Wymagane

Pliki cookie wymagane przez system zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej. Bez tych plików cookie mogą występować błędy działania lub komunikaty o błędach.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje ustawienia dokonane na stronie

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Komfort

Te pliki cookie ułatwiają komfortową wizytę na stronie internetowej i zapisują na przykład ustawienia, aby nie trzeba było ich powtarzać przy każdej wizyciena stronie.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Statystyka

Pliki cookie do celów statystycznych pozwalają nam na tworzenie anonimowych ocen zachowań użytkowników naszej strony internetowej – bez możliwości wyciągania wniosków o osobie użytkownika. Umożliwia nam to zmierzenie wydajności strony i ciągłe jej ulepszanie, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia podczas korzystania.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Ustawienie do-not-track (DNT) przeglądarki jest oczywiście ogólnie respektowane przez nas. W takim przypadku nie są zapisywane żadne pliki cookie śledzenia i nie są wczytywane żadne funkcje śledzenia.