Informacje dotyczące diagnostyki

Zużycie wskutek tarcia półpłynnego

Wąskie pasma wolne od zużycia na brzegach łożyska

Na krawędziach panewek łożysk głównych występują pasma bez śladów zużycia? Środkowa część łożysk jest zabarwiona na czarno. Co dzieje się w razie występowania jednostronnego lub obustronnego występu osiowego panewek łożysk? Informacje znajdziesz w tym artykule.

Opis

 • Wąskie pasma wolne od zużycia na krawędziach łożyska
 • Brak widocznych śladów tarcia w tym obszarze
 • Można tu jeszcze rozpoznać strukturę obróbki produkcyjnej
 • Widoczne wyraźne rozgraniczenie pomiędzy pasmami bez zużycia i zużytym obszarem

Dolna panewka łożyska głównego, wykonana z kompozytu stalowoaluminiowego

Na krawędziach łożyska widoczne są dwa wolne od zużycia pasma bez wyraźnych śladów podparcia. Pozostała część łożyska ma nieznacznie zaczernione zabarwienie, stanowiące możliwą konsekwencję korozji lub zużycia.


Górna panewka łożyska głównego, wykonana z kompozytu stalowoaluminiowego

Na krawędzi łożyska widoczne jest wolne od zużycia pasmo bez wyraźnych śladów podparcia. Pozostała część łożyska wykazuje wyraźne powstawanie rowków.


Ocena

Wskutek jednostronnego (Rys. 1) lub obustronnego (Rys. 2) występu osiowego panewki łożyska powstają wąskie pasma wolne od zużycia na krawędziach łożyska, które nie wykazują także typowego zużycia adaptacyjnego i podczas docierania. Niezależna od prędkości obrotowej czopa w tym obszarze nigdy nie dochodzi do styku metalicznego powierzchni.


Możliwe przyczyny

 • Nieprawidłowa geometria czopa
 • Wybrana niewłaściwa szerokość łożyska
 • Luz montażowy (przesunięcie wału lub czopa)

Środki zaradcze

W zależności od postępu zużycia możliwa jest dalsza eksploatacja łożysk. Jednak w chwili powstania nadtarć lub wystąpienia oznak zmęczenia materiału należy wymienić łożyska i przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu znalezienia przyczyny:

 • Przed montażem sprawdzić prawidłową geometrię wału korbowego: wymiar, odchyłka kołowości
 • Wymienić wał korbowy lub zamontować nowe łożyska, dopasowane do geometrii wału korbowego

To może Cię również zainteresować

Polityka wykorzystania plików cookie i prywatności

Grupa Motorservice wykorzystuje pliki cookie umieszczane w urządzeniu użytkownika w celu optymalizacji i ciągłego ulepszania naszej witryny internetowej oraz do celów statystycznych. Tutaj można znaleźć więcej informacji dotyczących stosowania plików typu cookie, naszą stopkę redakcyjną oraz informacje dotyczące ochrony danych.

Klikając „OK” potwierdzasz przeczytanie i zrozumienie informacji o plikach cookie, deklaracji dotycząca ochrony danych oraz stopki redakcyjnej. Ustawienia dotyczące plików cookie dla tej strony internetowej można w każdej chwili zmienić.

Ustawienia prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do przejrzystości informacji związanych z ochroną danych. Na naszych stronach podane są dokładne informacje, jakie ustawienia można wybrać i co one powodują. Wybrane ustawienie można w każdej chwili zmienić. Niezależnie od dokonanego wyboru nie wyciągamy żadnych wniosków dotyczących Twojej osoby (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych). Informacji o sposobie usuwania plików cookie należy zasięgnąć w funkcji pomocy używanej przeglądarki. Więcej informacji zawieraDeklaracja dotycząca ochrony danych.

Zmień ustawienia polityki prywatności przez kliknięcie odpowiedniego przycisku

Wymagane

Pliki cookie wymagane przez system zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej. Bez tych plików cookie mogą występować błędy działania lub komunikaty o błędach.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje ustawienia dokonane na stronie

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Komfort

Te pliki cookie ułatwiają komfortową wizytę na stronie internetowej i zapisują na przykład ustawienia, aby nie trzeba było ich powtarzać przy każdej wizyciena stronie.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Statystyka

Pliki cookie do celów statystycznych pozwalają nam na tworzenie anonimowych ocen zachowań użytkowników naszej strony internetowej – bez możliwości wyciągania wniosków o osobie użytkownika. Umożliwia nam to zmierzenie wydajności strony i ciągłe jej ulepszanie, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia podczas korzystania.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Ustawienie do-not-track (DNT) przeglądarki jest oczywiście ogólnie respektowane przez nas. W takim przypadku nie są zapisywane żadne pliki cookie śledzenia i nie są wczytywane żadne funkcje śledzenia.