Informacje o ochronie danych osobowych w procesie rekrutacji Rheinmetall Group

Informacja i oświadczenie o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych w ramach procesu rekrutacji Rheinmetall (wersja skrócona)

Ochrona Państwa danych osobowych i przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych są dla nas ważne. Poniżej informujemy Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w ramach aplikacji i udziale w procesie rekrutacji Rheinmetall. W zależności od Państwa decyzji w odniesieniu do udostępnienia danych osobowych prosimy następnie o zwrócenie uwagi na następujące informacje dotyczące ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane w następujących przypadkach:

 1. Nie możemy przyjmować podań o pracę przesłanych do nas pocztą i zniszczymy je zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
 2. jeśli zostaną one udostępnione za pośrednictwem systemu zarządzania zgłoszeniami naszej witryny kariery w Rheinmetall,
 3. jeśli zostaną one nam udostępnione w ramach programu kształcenia talentów (np. w razie przyjęcia do naszej Talent Pool),
 4. w przypadku ewentualnego uzupełnienia podania o pracę przez Państwa

Wyjątek: jeżeli z powodów zdrowotnych nie są Państwo w stanie obsługiwać systemu zarządzania zgłoszeniami, mogą Państwo skorzystać z poniższego adresu e-mail w celu zasięgnięcia informacji o możliwościach aplikacji do Rheinmetall:

ksbv(at)rheinmetall.com

Złożenie aplikacji z Państwa danymi osobowymi powoduje, że pracownicy Rheinmetall zaangażowani w procesie rekrutacji mają dostęp do tych danych w wymaganym zakresie. Państwa dane osobowe są dostępne dla odpowiednich kierowników ds. zasobów ludzkich w Rheinmetall Group i są udostępniane wybranym osobom na stanowiskach kierowniczych w indywidualnych przypadkach. Może to być również realizowane przez menedżerów innych spółek grupy w ramach zarządzania merytorycznego. Zarządzanie merytoryczne oznacza, że pewne specjalistyczne tematy (np. Compliance, bezpieczeństwo grupy, prawo pracy, centra rekrutacji) są skonsolidowane pod jednolitym kierownictwem w całej grupie. W związku z tym możliwe jest, że w zależności od stanowiska ogłoszonego do obsadzenia zatrudnienie może mieć miejsce w jednej firmie, a właściwy kierownik może być zatrudniony w innej firmie.

W zależności od dokonanego wyboru, dane z Państwa aplikacji mogą być również brane pod uwagę w przypadku dalszych ofert pracy w Rheinmetall Group poza konkretnym ogłoszeniem o pracy.

Jeśli chcielibyśmy rozpatrzyć Państwa podanie o pracę proponując zatrudnienie na innym stanowisku, skontaktujemy się z Państwem pocztą elektroniczną z prośbą o pisemną zgodę. W tym przypadku dokumenty aplikacyjne nie zostaną przekazane bez wcześniejszego uzyskania tej zgody.

Jeżeli cel lub sposób przetwarzania Państwa danych osobowych ulegnie znacznej zmianie, zaktualizujemy te informacje w odpowiednim czasie i poinformujemy Państwa o tych zmianach.

Wersja 1.2, Düsseldorf, 08.04.2019 r.

(Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać pełną wersję informacji o ochronie danych osobowych dla kandydatów)

Polityka wykorzystania plików cookie i prywatności

Grupa Motorservice wykorzystuje pliki cookie umieszczane w urządzeniu użytkownika w celu optymalizacji i ciągłego ulepszania naszej witryny internetowej oraz do celów statystycznych. Tutaj można znaleźć więcej informacji dotyczących stosowania plików typu cookie, naszą stopkę redakcyjną oraz informacje dotyczące ochrony danych.

Klikając „OK” potwierdzasz przeczytanie i zrozumienie informacji o plikach cookie, deklaracji dotycząca ochrony danych oraz stopki redakcyjnej. Ustawienia dotyczące plików cookie dla tej strony internetowej można w każdej chwili zmienić.

Ustawienia prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do przejrzystości informacji związanych z ochroną danych. Na naszych stronach podane są dokładne informacje, jakie ustawienia można wybrać i co one powodują. Wybrane ustawienie można w każdej chwili zmienić. Niezależnie od dokonanego wyboru nie wyciągamy żadnych wniosków dotyczących Twojej osoby (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych). Informacji o sposobie usuwania plików cookie należy zasięgnąć w funkcji pomocy używanej przeglądarki. Więcej informacji zawieraDeklaracja dotycząca ochrony danych.

Zmień ustawienia polityki prywatności przez kliknięcie odpowiedniego przycisku

Wymagane

Pliki cookie wymagane przez system zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej. Bez tych plików cookie mogą występować błędy działania lub komunikaty o błędach.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje ustawienia dokonane na stronie

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Komfort

Te pliki cookie ułatwiają komfortową wizytę na stronie internetowej i zapisują na przykład ustawienia, aby nie trzeba było ich powtarzać przy każdej wizyciena stronie.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Statystyka

Pliki cookie do celów statystycznych pozwalają nam na tworzenie anonimowych ocen zachowań użytkowników naszej strony internetowej – bez możliwości wyciągania wniosków o osobie użytkownika. Umożliwia nam to zmierzenie wydajności strony i ciągłe jej ulepszanie, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia podczas korzystania.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Ustawienie do-not-track (DNT) przeglądarki jest oczywiście ogólnie respektowane przez nas. W takim przypadku nie są zapisywane żadne pliki cookie śledzenia i nie są wczytywane żadne funkcje śledzenia.