Warunki wykorzystywania materiałów graficznych, materiałów wideo, marek i znaków graficznych

 1. Katalogi, ulotki, broszury, informacje o produktach, informacje serwisowe, informacje o nowych produktach, plakaty, wideoklipy techniczne, animacje i inne dokumenty techniczne oraz inne materiały graficzne (z wyjątkiem marek (słowno-graficznych)), dalej „treści”, są udostępniane nieodpłatnie w oznaczonej jako ogólnie dostępna strefie pobierania danych na stronach internetowych koncernu Motorservice (dalej (spółka) „Motorservice”) tylko do celówredakcyjnych z podaniem źródła - a w przypadku zdjęć danych fotografa - w publikacjach internetowych i drukowanych oraz do celów wewnątrzzakładowych lub prywatnych (dalej „wykorzystywanie nieodpłatne”). Motorservice pozostaje właścicielem wszystkich praw użytkowych w odniesieniu do treści i ma prawo zakazać użytkownikowi - z odpowiednim wyprzedzeniem - wykorzystywania treści. Pobierając, kopiując lub w inny sposób przymując treści użytkownik oświadcza, że przeczytał i akceptuje warunki ich wykorzystywania.
   
 2. Treści, które nie są jednoznacznie udostępnione w ogólnie dostępnej strefie pobierania danych na stronach internetowych spółki Motorservice lub są przeznaczone do wykorzystywania na zasadach innych niż zasady wykorzystywania nieodpłatnego, a także wszelkie marki (słowno-graficzne) udostępniane do pobrania na stronach internetowych spółki Motorservice, mogą być wykorzystywane tylko na podstawie indywidualnego zapytania i za pisemną zgodą (dalej „wykorzystywanie z zastrzeżeniem zgody właściciela”) spółki MS Motorservice International GmbH (dalej „Motorservice”). W tym celu osoba zainteresowana jest zobowiązania do przedstawienia spółce Motorservice planowanego sposobu wykorzystania treści i marki (słowno-graficznej) przy użyciu przeznaczonego do tego celu formularza (dalej „deklaracja wykorzystania i celu wykorzystania”). Pobierz tutaj. Odpowiednia zgoda wyrażona przez spółkę Motorservice może zostać w każdej chwili z dostatecznym wyprzedzeniem odwołana bez podania przyczyn. Użytkownik korzystający z marek (słowno-graficznych) ma obowiązek dopilnować, by przez cały okres wykorzystywania była zawsze wykorzystywana tylko aktualna marka (słowno-graficzna).
   
 3. Jeżeli rzeczywisty sposób wykorzystywania treści lub marki (słowno-graficznej) nie jest zgodny ze sposobem i celem wykorzystania zadeklarowanym przez osobę zainteresowaną i/lub użytkownika, zgodę wyrażoną przez spółkę Motorservice uznaje się za niebyłą względnie wygasa ona w całości i ze skutkiem natychmiastowym. Motorservice zastrzega sobie prawo do zgłaszania roszczeń odszkodowawczych i/lub żądań zaprzestania wykorzystywania marki. Przez zapłatę odszkodowania i/lub kary umownej osoba zainteresowana nie uzyskuje ani prawa własności, ani jakichkolwiek praw użytkowych w odniesieniu do treści lub marki (słowno-graficznej).
   
 4. Bez zgody spółki Motorservice zabrania się w szczególności wykorzystywania treści lub marek (słowno-graficznych) objętych zastrzeżeniem zgody właściciela w reklamach komercyjnych i prospektach dedykowanych produktom oraz przy tworzeniu różnego rodzaju plakatów w ramach własnego zakładu.
   
 5. Wszelkie treści są chronione prawem autorskim. Użytkownik ma obowiązek używać zamieszczonej przy każdej treści informacji o właścicielu praw autorskich. Zawiera on informację o spółce Motorservice lub działającym na zlecenie spółki Motorservice fotografie: „Motorservice/nazwisko”.
   
 6. Po wykorzystaniu lub odwołaniu zgody na jej wykorzystanie treść musi zostać usunięta i nie może zostać zapisana w celach archiwizacji, chyba że jej archiwizacja jest wymagana przez prawo. W razie podejrzeń o nadużycie Motorservice zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych.
   
 7. Przed każdą publikacją w druku (np. w katalogach) zawierającą treści lub marki (słowno-graficzne) Motorservice należy przesłać na podany niżej adres dwa bezpłatne egzemplarze referencyjne. W przypadku publikacji treści w Internecie należy wysłać odpowiedni odsyłacz na adres mailowy:

  marketing@ms-motorservice.com
   
 8. Odstępstwa od wykorzystywania treści i/lub zmiany tych warunków są dozwolone tylko za pisemną zgodą spółki Motorservice. Zmiany warunków wykorzystywania treści wymagają również formy pisemnej. Dotyczy to także rezygnacji z wymogu formy pisemnej.
   
 9. W odniesieniu do wykorzystywania treści obowiązuje prawo niemieckie z wykluczeniem norm międzynarodowego prawa prywatnego.

 

MS Motorservice International GmbH
Marketing
Wilhelm-Maybach-Straße 14-18
74196 Neuenstadt a. K.
GERMANY

e-mail: marketing@ms-motorservice.com

Polityka wykorzystania plików cookie i prywatności

Grupa Motorservice wykorzystuje pliki cookie umieszczane w urządzeniu użytkownika w celu optymalizacji i ciągłego ulepszania naszej witryny internetowej oraz do celów statystycznych. Tutaj można znaleźć więcej informacji dotyczących stosowania plików typu cookie, naszą stopkę redakcyjną oraz informacje dotyczące ochrony danych.

Klikając „OK” potwierdzasz przeczytanie i zrozumienie informacji o plikach cookie, deklaracji dotycząca ochrony danych oraz stopki redakcyjnej. Ustawienia dotyczące plików cookie dla tej strony internetowej można w każdej chwili zmienić.

Ustawienia prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do przejrzystości informacji związanych z ochroną danych. Na naszych stronach podane są dokładne informacje, jakie ustawienia można wybrać i co one powodują. Wybrane ustawienie można w każdej chwili zmienić. Niezależnie od dokonanego wyboru nie wyciągamy żadnych wniosków dotyczących Twojej osoby (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych). Informacji o sposobie usuwania plików cookie należy zasięgnąć w funkcji pomocy używanej przeglądarki. Więcej informacji zawieraDeklaracja dotycząca ochrony danych.

Zmień ustawienia polityki prywatności przez kliknięcie odpowiedniego przycisku

Wymagane

Pliki cookie wymagane przez system zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej. Bez tych plików cookie mogą występować błędy działania lub komunikaty o błędach.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje ustawienia dokonane na stronie

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Komfort

Te pliki cookie ułatwiają komfortową wizytę na stronie internetowej i zapisują na przykład ustawienia, aby nie trzeba było ich powtarzać przy każdej wizyciena stronie.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Statystyka

Pliki cookie do celów statystycznych pozwalają nam na tworzenie anonimowych ocen zachowań użytkowników naszej strony internetowej – bez możliwości wyciągania wniosków o osobie użytkownika. Umożliwia nam to zmierzenie wydajności strony i ciągłe jej ulepszanie, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia podczas korzystania.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Ustawienie do-not-track (DNT) przeglądarki jest oczywiście ogólnie respektowane przez nas. W takim przypadku nie są zapisywane żadne pliki cookie śledzenia i nie są wczytywane żadne funkcje śledzenia.